Het Traject

Aanmelden

Je kunt via de e-mail, telefonisch of via onze formulier een afspraak maken voor jezelf of iemand anders. Wij vragen om enkele gegevens en informatie door middel van hulpvragen. Je kunt je aanmelden via deze pagina.

De eerste afspraak

Tijdens je eerste afspraak maak je kennis met je logopedist. Zij stelt onder andere vragen over je klachten, de voorgeschiedenis en andere relevante factoren. Hierdoor kan de logopedist het logopedische problemen en de achtergrond hiervan in kaart brengen.

Het is belangrijk dat je een identiteitsbewijs of bewijs uit het geboorteregister meeneemt. Het is namelijk verplicht om je bij de eerste afspraak te identificeren. Mocht je een verwijsbrief van je (huis)arts hebben, neem deze dan ook mee naar de eerste afspraak.

Na de eerste afspraak gaan we over tot onderzoek. Dit kan door middel van een test of (spel)observatie. Daarnaast vragen we je soms om een vragenlijst in te vullen. Deze kunnen wij gebruiken als aanvulling op de test- en/of observatiegegevens.

Behandeling

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek stellen wij een behandelplan op. We formuleren behandeldoelen zodat het duidelijk is wat het doel van de behandeling is. Ook weet je hierdoor wat wij van jou verwachten betreft het doen van oefeningen thuis en actieve participatie.

Het behandelingstraject is voor iedereen anders. De meeste cliënten worden een keer per week behandeld. Deze behandeling duurt meestal ongeveer 25 minuten. Indien nodig kan er ook twee keer per week een behandeling plaatsvinden. Ook kan, indien nodig, de behandelingen plaatsvinden bij de cliënt thuis.

Evalueren

Een evaluatiemoment wordt regelmatig ingepland. Hierdoor kunnen wij bijhouden wat het resultaat is en of verandering van de doelen/aanpak vereist is.

Afsluiting

De behandeling kan worden afgerond wanneer de doelen behaald zijn. De resultaten van de behandeling worden besproken en indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een controlemoment.